top of page

מאמרים

הדרך החוצה ממעגל הפגיעה מתחילה מחשיפת הסוד.

 נורה קרלטון, עובדת סוציאלית קלינית

אף אחת לא בוחרת להיפגע על ידי ההורה שאמור להגן ולשמור עליה.

חובה עלינו כחברה להפסיק את ההתיישנות החלה בישראל על עבירת

גילוי עריות.

                                                                nrg, 24.6.2010

bottom of page