הדרך החוצה ממעגל הפגיעה מתחילה מחשיפת הסוד.

 נורה קרלטון, עובדת סוציאלית קלינית

מאמרים

אף אחת לא בוחרת להיפגע על ידי ההורה שאמור להגן ולשמור עליה.

חובה עלינו כחברה להפסיק את ההתיישנות החלה בישראל על עבירת

גילוי עריות.

                                                                nrg, 24.6.2010

בית אמיתי | 

דברי איתנו 054-5930505

bait@elem.org.il

  • Facebook
כל הזכויות שמורות לבית אמיתי