top of page

בו מבינים אותך.

הבית אינו

כריסטיאן מורגנסטרן

המקום בו אתה חי,

אלא המקום

  איך אפשר לתאר במילים את מה שמרגישים...

"

ממקום של הישרדות ומלחמה של שנים

להרים ראש, לראות קצת את הבלתי מאמין  

"

אני מתחילה לחיות מעט את החיים...

ממוקם במרכז תל אביב בכתובת חסויה
ונגיש לתחבורה ציבורית

054-4415525

03-6953839

מס' להשארת הודעות

bottom of page