עבודה קבוצתית מגוונת

נוסף למרחב התמיכה הנשי, בית אמיתי מציע מגוון קבוצות, ביניהן קבוצות שיח שונות, קבוצת אמנות, קבוצת DBT, קבוצות העשרה ובנוסף סדנאות חווייתיות חד פעמיות משתנות.