top of page

קשר בינאישי לנערות

לנערות מתחת לגיל 18, אנו מציעות קשר בינאישי. מדובר בקשר פרטני בלתי-פורמאלי למשך שנה, שמתאפיין בגמישות ובזמינות מרבית. תכנית המפגשים נבנית באופן ייחודי לכל נערה בהתאם לצרכיה, כאשר חלק מהמפגשים מוקדשים לשיח, חלקם לבילוי משותף ואחרים לסידורים.

bottom of page