top of page

קהילה

"בית אמיתי" הוא קהילה נשית חזקה ותומכת. אנו מקיימות אירועים חברתיים, חוגגות חגים יחד, וממשיכות ללוות את בוגרות הבית. קהילת בית אמיתי היא כר לפעילות אקטיביסטית בתחומי מגדר, אלימות מינית ועוד.

bottom of page