לכל צעירה נבנית תכנית טיפול אישית המותאמת לצרכיה ולרצונותיה. התכנית כוללת השתתפות בקבוצות בצד ליווי אישי, והיא נבנית בשיתוף מלא של הצעירה, ובתיאום עם גורמי טיפול נוספים במידה וישנם.

תוכנית טיפול מותאמת אישית

בית אמיתי | 

דברי איתנו 054-9773805

bait@elem.org.il

  • Facebook
כל הזכויות שמורות לבית אמיתי