מיצוי זכויות ותיווך לשירותים בקהילה

נוכל לסייע לך במיצוי זכויותייך מול הביטוח הלאומי, סיוע משפטי, הסדרת חובות ועוד. במידת הצורך, נלווה אותך בבניית תכנית טיפול שכוללת גורמים נוספים בקהילה, לדוגמא מסגרות דיור, תעסוקה, לימודים, וכיו"ב.